zondag 2 februari 2020

Getallen

Twee februari viert men Imbolc, dit jaar is dat 2-2-20. Mooie getallen. Ik had blijkbaar al van jongsafaan iets met getallen. Ik was mijn vaders 1e kind, mijn grootvaders 1e kleinkind.
Altijd een zondagskind.
Vorige eeuw trouwde ik op een 2-2 met een heel lieve man, dit duurde helaas niet eeuwig. Jongstleden 11-11-11 had ik de mooiste verjaardag van mijn leven. Aangezien ik al oud ben, maar gelukkig wel gezond, is er een klein kansje dat ik 3-3-3 ga meemaken maar hoe dan ook heb ik besloten om vanaf vandaag iedere dag gelukkig te zijn.
This is very difficult translation for me. Februari two is Imbolc, this year its 2-2-2. I always had a thing with numbers. I was my fathers 1e child, my grandfathers 1e grandchild.
Always a sundaychild. 
Last century, on a 2-2 i married a very nice men with whom i had two beautiful sons, helas  this didnt last forever. 
On 11-11-11 i had a very special and my most beautiful birthday. 
This brings me to 3. Meanwhile i'm pretty old but  healthy so there's a chance i will reach that day 3-3-3.  
Today i decided to be happy every day.............